V dotacích nabízíme:

  • Zpracování dotace Nová zelená úsporám
    • Podoblast A
    • Podoblast B
    • Podoblast C
  • Zpracování dotace IROP
  • Zpracování dotace dešťovka a další
  • Poradenství

Divize Xenium Projection se také zabývá zpracováním podkladů pro dotační programy podporovanými Fondem životního prostředí, zejména Nová Zelená Úsporám, Dešťovka a IROP. K Vašemu projektu nabízíme jejich zpracování i jejich vyřízení. Tyto dotace se vztahují nejen na obálku budovy, ale také na zdroje tepla a ohřevu vody, fotovoltaiku nebo solární kolektory, v této oblastní dotaci spolupracuje s naší divizí Xenium Energy.

Na osobní schůzce s Vámi pak detailně probereme Váš dotační záměr. V případě, že nemáte pasport stavby, dům zaměříme a zjistíme další potřebné informace. Navrhneme konstrukce a další technické zařízení tak, aby splnily ty nejpřísnější energetické požadavky.

Pomůžeme Vám využít podporu k úspornějšímu a kvalitnějšímu bydlení.

NZÚ

Nová zelená úsporám se zaměřuje na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Podporované oblasti jsou: Zateplení, výměna oken a dveří, Výstavba rodinného domu, Zdroje energie a Bytové domy.

Výše dotace závisí na celkových úsporách energie.

 

Dešťovka

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Podporované oblasti jsou: Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady, Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady a Využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.