Nabízíme zpracování Průkazů energetické náročnosti budovy (PENB) a štítků Energetickým specialistou.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy podle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb.. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Do celkové energie se nezapočítává energie od domácích spotřebičů.

Průkaz řadí budovu do sedmi kategorií A – G. Novostavby mohou být zařazeny do kategorií A – C.

Platnost PENB je 10 let.

Kdy je PENB povinný?

 • Prodej budovy nebo ucelené části budovy
 • Pronájem budovy
 • Výstavba nových budov
 • Větších změny dokončených budov
 • Veřejné stavby
 • Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Jaké údaje o budově mají být poskytnuté k výpočtu?

Následující údaje by měli být obsaženy v projektové dokumentaci nebo pasportu budovy. Pokud tyto informace nemáte, rádi Vaší stavbu přijedeme zaměřit.

 • Stavebník/Investor
 • Adresa objektu
 • Typ objektu
 • Osvětlení
 • Topení
 • Příprava teplé vody
 • Vzduchotechnika
 • Klimatizace
 • Solární kolektory
 • Fotovoltaické články:
 • Výplně – okna, dveře
 • Skladba obvodových konstrukcí