V inženýrské činnosti nabízíme:

  • Vyřízení stavebního povolení
  • Vyřízení napojení stavby na inženýrské sítě
  • Komunikace s úřady a dalšími dotčenými stranami
  • Poradenství

Ke zpracování projektové dokumentace nabízíme, také kompletní vyřízení komunikaci se všemi zainteresovanými subjekty až po vyřízení samotného stavebnímu povolení

Budovy nejčastěji navrhujeme a vyřizujeme ve stupni pro stavební povolení, ale nabízíme také vyřízení dokumentace pro provádění staveb i dokumentaci pro územní rozhodnutí.